Skip to content

สวทน.คาดตัวเลขงบวิจัยไทยปี 2559 ทะลุหนึ่งแสนล้านบาทตามเป้า ด้านปฎิรูปวิจัยฯ เร่งออกกฎหมายรองรับ สภานโยบายวิจัยฯ ดร.กิติพงค์   พร้อมวงค์    เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า  สวทน.ได้มีการสำรวจตัวเลขงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปี 2559  ...continue reading "สวทน.คาดงบวิจัยไทยปี 59 ทะลุแสนล้าน"

โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ เป็นโบสถ์ไม้ ของคริสต์ศาสนาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านซ่งแย้ ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร และมีอายุถึง 100 ปี โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้ มีชื่อเต็มๆ ว่า “วัดอัครเทวดามีคาแอล” ที่มีโบสถ์ไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นเป็นสง่า อาคารโบสถ์คริสต์วัดซ่งแย้ ในระยะแรกนั้นสร้างเป็นกระต๊อบไม้เล็ก ๆเท่านั้น ...continue reading "โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้"

“กรมอนามัย” แนะประชาชนเลี่ยงเครื่องดื่มรสหวานจัด หวั่นร่างกายได้รับน้ำตาลมากเกินไป เสี่ยงโรคอ้วน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจและหลอดเลือด ย้ำ สั่งหวานน้อย ลดกินหวาน ควบคุมน้ำตาลไม่เกิน 6 ช้อนชาต่อวัน ...continue reading "กินหวานจัด ก่อสารพัดโรค"